Martinistam bestaat 15 jaar in 2014!


Om de vijf jaar is het zover, een nieuw lustrumjaar om te vieren dat we sinds 1999 een succesvolle studentenscoutinggroep zijn.

Op 31 januari 2014 is het lustrumjaar officieel geopend. Dit jaar vieren we al weer het 3e lustrum van de Martinistam. Gedurende het gehele kalenderjaar vieren we dat we al weer 15 jaar jong zijn. 

Activiteiten die op stapel staan zijn:


Naast de activiteiten streven we er naar om het geheel mooi vast te leggen op de gevoelige plaat.

Uw organiserende commissie:
Leonie, Stefan, Riemer, Kevin en Richard