Sociale veiligheid

De Martinistam wil een vereniging zijn waar leden leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen in een sociaal veilige omgeving. Sociale veiligheid binnen de Martinistam betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van onze normen en de wet. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden. Bewustwording en preventie dragen bij aan een sociaal veilige omgeving. 

Vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat er binnen de Martinistam dingen gebeuren die je niet fijn vind. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie of machtsmisbruik. Dit zijn vormen van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van plezier en veiligheid binnen de Martinistam drastisch kan afnemen. Het kan zijn dat je zelf niet goed weet hoe hierop te reageren of hoe mee om te gaan. Een oplossing lijkt dan ver weg. Toch kan je verschillende dingen doen: praten met een stamcoördinator of iemand in het bestuur. Praat je liever met een onafhankelijk iemand? Neem dan contact met onze vertrouwenspersoon Marco. Marco zal in eerste instantie als klankbord voor je fungeren en naar jouw verhaal luisteren. Maar hij kan je ook ondersteuning en advies geven. Samen kijken jullie welke stappen je zou kunnen zetten om het op te lossen of om hiermee om te gaan. 

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van nieuwe bestuursleden matchen met de wensen van de Martinistam voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hanteren we ook een overdrachtsperiode. Gedurende deze periode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement van de Martinistam en Scouting Nederland en de hulpmiddelen die het nieuwe bestuurslid kan gebruiken. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Protocol 

In het protocol grensoverschrijdend gedrag van Scouting Nederland staat wat je moet doen en laten in geval van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Alle leden worden geacht kennis te hebben van dit protocol en het in voorkomende gevallen als leidraad te gebruiken.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor leden is één van de maatregelen die de Martinistam getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te creëren. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Gedragscode

Als lid van de Martinistam kun je in aanraking komen met minderjarigen, bijvoorbeeld als posthouder tijdens de Noordelijke Hike Wedstrijden. De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Alle leden worden bij aanvang van hun lidmaatschap, gewezen op deze gedragscode.

Omgangsregels

Omgangsregels zijn afspraken over hoe je met elkaar omgaat. Binnen de Martinistam hebben we bepaalt wat je samen wel en niet kan. Iedereen weet wat de normen zijn en ook wat ongewenst gedrag is. Omgangsregels gelden voor iedereen: leden, stamcoördinatoren, bestuur, maar ook bezoekers.